15. mars blir den planlagte åpningen av den ny motorveiforbindelse mellom Sora og autostradaen Roma-Napoli. Den vil gi opp til 30 minutter kortere reisevei til Veroli.
Autostrada i konstruksjon. Foto: frnotizie.it

Reiseveien til Veroli går i dag gjennom Frosinone sentrum og kan bli en stor flaskehals. Veien består av en rekke lyskryss og kapasiteten er overbelastet. Det er ikke uvanlig å bruke over en halv time å kjøre de tre kilometerene gjennom byen. Det blir en stor dag når tilfartsveien åpner, både for lokalbefolkningen og for oss som ønsker kortere reisevei.

Den siste etappen av motorveien mellom Sora og Ferentino har vært et omdiskutert politisk tema. Utbygging av veien har stått stille i siste åtte årene, men endelig ser den ut til å bli fullført. Befolkningen i Sora og Cominodalen har opplevd tiår med isolasjon mens lokale grunneiere har motsatt seg bygging.

foto: civisonline.it
Les saken i lokalavisen frnotizie.it